Regulamin

Regulamin Ośrodka Złoty Brzeg

§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. W przypadku rezygnacji z wypoczynku zadatek nie ulega zwrotowi.

§ 2

Jedna doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

§ 3

Opłatę za pobyt należy uiścić pierwszego dnia pobytu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji.

Płatności przyjmujemy gotówką.

§ 4

Ośrodek nie odpowiada za zaginięcie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy.

§ 5

Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

§ 6

W domkach bezwzględnie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną oraz zasilanych gazem, nie stanowiących wyposażenia ośrodka ( kuchenki, grzejniki itd).

Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku.

§ 7

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Wykaz wyposażenia znajduje się w każdym domku.

§ 8

Zabrania się:

•stosowania prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,

•używania własnych urządzeń grzewczych, takich jak grzałki, piecyki,

•palenia tytoniu w domkach,

•owijania lub zakrywania punktów oświetleniowych tkaniną lub papierem,

§ 9

Do ośrodka przyjmowane są osoby z ważnym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

§ 10

Szczególnie prosimy o spożywanie posiłków w miejscach do tego przeznaczonych a nie np. w łóżku.

§ 11

Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

§ 12

W przypadku rażącego naruszenia podstawowych norm współżycia społecznego na terenie ośrodka właściciel ma prawo do wydalenia wczasowicza.

§ 13

Opóźnione przybycie na wczasy lub wcześniejszy wyjazd nie upoważnia do żądania zwrotu równowartości niewykorzystanych świadczeń lub przedłużenia pobytu.

§ 14

Parking – do każdego domku przysługuje jedno, bezpłatne miejsce parkingowe. Za skradzione samochody, mienie w nich pozostawione jak i pozostałe rzeczy skradzione na terenie Ośrodka właściciel nie odpowiada.

§ 15

Nie przyjmujemy zwierząt na ośrodku

§ 16

Z trampoliny dzieci korzystają pojedynczo i pod opieka osoby dorosłej

UWAGA! PROSIMY SZCZEGÓLNĄ TROSKĄ OTOCZYĆ DZIECI PODCZAS ZABAWY NA PLAŻY I KĄPIELI W MORZU. PLAŻA NIE JEST STRZEŻONA. MORZE NIE ZNA LITOŚCI DLA NIEŚWIADOMYCH ZAGROŻENIA DZIECI I LEKKOMYŚLNYCH RODZICÓW.